Čítaj mi pred spaním

Začlenenie čítania do večerného rituálu rodiny je neoceniteľné pre rozvoj dieťaťa a poskytuje širokú škálu benefitov – od uvoľnenia po posilnenie väzieb v rodine. Okrem toho, že táto aktivita podporuje dobré návyky súvisiace so spánkom a rozvoj jazykových zručností, prispieva aj k obohateniu sociálnych a emocionálnych kompetencií a položí pevné základy pre úspech v školskom prostredí. Je preto kľúčové, aby sa čítanie každý večer stalo neodmysliteľnou súčasťou rodinného života.

×